Frederik Töpke

Trainingsbegeleiding


Je goed laten begeleiden is belangrijk in het nastreven van een sportieve doelstelling.
Daarom bieden wij trainingsbegeleiding aan voor ieder die een actievere levensstijl wenst of een persoonlijk schema die hem/haar helpt in het doelgericht trainen.
Bij opstart is het belangrijk een intakegesprek te houden zodat er goed gecommuniceerd kan worden tussen trainer en atleet. Hierin wisselen we zoveel mogelijk nuttige informatie uit ter optimalisering van het persoonlijk trainingsschema.
Om de juiste trainingszones te bepalen werken we verder op inspanningstesten, a.d.h.v. deze testen kunnen we dus de hartslag of wattage bepalen. Deze testen kunnen worden afgelegd thuis, sportclub, op de atletiekpiste of fietstest.
Is het doel duidelijk? Dan gaan we ons schema opstellen! Dit doen we via de tool Coachbox, een online software waarbij een agenda wordt opgesteld en de atleet zijn trainingen kan uploaden. Zodoende zowel atleet als trainer het schema duidelijk kunnen (op-)volgen. Deze opvolging kan wekelijks of maandelijks doorgaan.
Voor meer informatie ivm kostprijs of andere vragen ivm de trainingsbegeleiding, verwijzen wij graag door naar het contactformulier.


Töpke Kinesitherapie & Bikefitting

Maak een afspraak

Töpke 2018. All rights reserved.